Naše poslání

Naše poslání

Obecně prospěšná společnost MOST:

Naším posláním je od roku 2004 podpora vzdělanosti a zlepšování životních podmínek dětí, nomádů, tibetských uprchlíků i starých lidí. Zabýváme se rozvojovou a humanitární pomocí v indických Himálajích a Tibetu, podporujeme místní školy a řemeslné tradice. Pro českou veřejnost pořádáme pravidelné kulturně vzdělávací akce, např. Festival ProTibet. Ve vzdělávacím projektu “Tibet a Barma” nabízíme akreditované kurzy, přednášky a workshopy pro učitele i žáky. Do roku 2013 naše organizace existovala jako občanské sdružení M.O.S.T.

 

V letech 2006 – 2015 jsme díky dárcům získali přes 16,5 milionů korun na rozvojové projekty pro Tibeťany, a pomohli tak více než 3500 lidem.

 

Projekty rozvojové pomoci:


Adopce ProTibet

Formou adopce (kmotrovství) na dálku pomáháme zatím čtyřem stovkám tibetských dětí, mnichů i seniorů v Indii a Tibetu. Zapojením darujete pravidelně 18 korun denně. Díky Vám bude mít další dítě celý rok kvalitní jídlo, oblečení, lékařskou péči a umožníte mu studovat.
Více informací …

Škola ProTibet

Jedním z našich nejdůležitějších cílů je podpora vzdělávání dětí i dospělých, což napomůže zvýšit gramotnost a zlepší šance při hledání práce. Projekt Škola ProTibet zahrnuje školy v Tibetu a Indii s kapacitou více než 740 dětí.
Vytváříme podmínky pro vzdělávání dětí z nejchudších rodin. Založili jsme nomádskou školu na planině Čhangthang v 4 500 m n. m., stavíme ženskou klášterní školu v údolí Spiti v Indii a podporujeme výuku ve 2 tibetských školách v autonomních oblastech Kardze a Tsolho v Číně.
Více informací …

Koza ProTibet

V projektu Koza ProTibet pomáháme od roku 2011 nejchudším nomádským rodinám, které jsou ohroženy přesídlením do měst. Nomádi jsou důležitým prvkem tradiční tibetské kultury, a proto se je od roku 2011 snažíme ve spolupráci s Tibetskou exilovou vládou podporovat. Tibetští nomádi v exilu žijí u hranic s Tibetem v oblasti Čhangthangu ve výškách nad 4 500 m n. m. V této oblasti jich žije přes 1 500. V současné době podporujeme přes 50 rodin ze čtyř vesnic: Sumdho, Henle, Ňoma a Puga.
Více informací …

Férové dílny ProTibet

V roce 2011 jsme založili v tibetské exilové vesnici v Ladaku chráněnou šicí dílnu. Jejím smyslem je vzdělávat a zvýšit zaměstnanost chudých Tibeťanek. Dílna se na nás stala nezávislou a Tibeťanky mají nyní svou vlastní soběstačnou produkci. Od roku 2014 najdete v našem obchůdku výrobky z nové dílny v Dharamsale.
Více informací …